Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Предупредителни индикатори в червено

Червените контролни светлини са предупреждение. Правилното им тълкуване е от изключителна важност, за да се избегне повреда на двигателя или на други части на автомобила. Разберете повече за значението на червените индикатори при Volkswagen Лекотоварни автомобили, за да реагирате правилно.

Не изправност в спирачната система. Не продължавайте пътуването!

Постоянно светеща индикация:

Постоянно светеща заедно с ABS индикацията:

Задействана ръчна спирачка

Постоянно светеща индикация:

 • Ръчната спирачка е активирана.
Твърде висока или твърде ниска температура на охладителната течност. Не продължавайте пътуването!

Постоянно светеща индикация:

 • Позиция на стрелката в C предупредителна зона: Не продължавайте пътуването! Твърде висока температура на охладителната течност на двигателя. Спрете автомобила безопасно при първа възможност. Изключете двигателя и го оставете да се охлади, докато стрелката се върне в нормалния интервал. Проверете нивото на охладителната течност.
 • Позиция на стрелката в В предупредителна зона: Прекалено ниско ниво на охладителната течност. При охладен двигател проверете нивото на охладителната течност и при ниско ниво на течността допълнете. Ако предупредителният индикатор не загасне, въпреки че нивото на охладителната течност е нормално, налична е повреда в системата за охлаждане на двигателя. 
 • Позиция на стрелката "- -": Не продължавайте пътуването! Повредена охладителна система на двигателя. Обърнете се към оторизиран сервиз! 

Магаща индикация:

Повредена охладителна система на двигателя

Постоянно светеща индикация:

Твърде ниско налягане на моторното масло. Не продължавайте пътуването!

Постоянно светеща индикация:

 • Не продължавайте пътуването! Налягането на моторното масло е твърде ниско. Ако предупредителният индикатор премигва, въпреки че нивото на моторното масло е нормално, не продължавайте пътуването и изключете двигателя. Могат да последват повреди в двигателя. Потърсете оторизиран сервиз!

Поне една от вратите на автомобила е отворена или неправилно затворена

Постоянно светеща индикация:

 • Не продължавайте пътуването! Поне една от вратите на автомобила е отворена или неправилно затворена. Отворете съответната врата и отново затворете.

Поне една от вратите на автомобила е отворена или неправилно затворена

Постоянно светеща индикация1:

 • Не продължавайте пътуването! Поне една от вратите на автомобила е отворена или неправилно затворена. Отворете съответната врата и отново затворете.
Предният капак не е затворен.

Постоянно светеща индикация:

 • Не продължавайте пътуването! Предният капак на автомобила не е добре затворен. Затворете предния капак.
Капакът на багажното отделение не е затворен

Постоянно светеща индикация:

 • Не продължавайте пътуването! Капакът на багажното отделение е отворен или неправилно затворен. Отворете и отново затворете задния капак. 
 • Не продължавайте пътуването! Вратите на багажното отделение са отворени или неправилно затворени. Отворете и отново ги затворете. 
Неизправност в електромеханичното кормилно управление

Постоянно светеща индикация:

Неизправност в електромеханичното кормилно управление

Постоянно светеща индикация:

 • Повреда в електромеханичното кормилно управление. Не продължавайте пътуването! Потърсете оторизиран сервиз за проверка на кормилното управление.

Мигаща индикация:

 • Електромеханичното кормилно управление е неизправно. Не продължавайте пътуването! Потърсете оторизиран сервиз за проверка на кормилното управление.
Непоставен предпазен колан на водача или пътника до него

Постоянно светеща или мигаща индикация:

 • Непоставен предпазен колан на водача или пътника до него. Поставете предпазния колан.
Забавянето на скоростта спрямо автомобила отпред с помощта на системата за автоматичен контрол на дистанцията (ACC) не е достатъчно

Постоянно светеща индикация:

 • Забавянето на скоростта спрямо автомобила отпред с помощта на асистиращата системата за автоматичен контрол на дистанцията (ACC) не е достатъчно. Натиснете педала на спирачките! Изисква се поемане на управлението от водача.
Неизправност в алтернатора

Постоянно светеща индикация:

 • Неизправност в алтернатора. Потърсете оторизиран сервиз. Проверете електрическата инсталация. Изключете ненужните електрически консуматори. Алумулаторната батерия не се зарежда от алтернатора по време на движение. 
Прегряване на 7-степенната автоматична скоростна кутия

Мигаща индикация:

 • Не продължавайте пътуването! 7-степенната автоматична скоростна кутия с два съединителя DSG® е прегряла. Оставете да се охлади при позиция P на скоростния лост. Не продължавайте пътуването, ако предупреждението остане, въпреки изпълнената препоръка. Потърсете специализирана помощ от оторизиран сервиз. Могат да последват значителни повреди на скоростната кутия. 

Системата за автоматиен контрол на дистанцията (ACC) не функционира

Постоянно светеща индикация:

 • Системата за автоматичен контрол на дистанцията (ACC) не функционира. Приведете автомобила в състояние на покой и рестартирайте двигателя. Направете визуална проверка на радарния сензор (замърсяване, заледяване). При продължаващо нефункциониране, потърсете оторизиран сервиз.

Нивото на AdBlue® е твърде ниско

Постоянно светеща индикация:

 • Двигателят не може да бъде стартиран! Нивото на AdBlue® течността е твърде ниско. Паркирайте автомобила безопасно на подходящо, равно място. Долейте минималното количество AdBlue®.

Неизправна SCR система

Постоянно светеща индикация:

 • Kein Motorneustart möglich! SCR System gestört. Motor nicht ausschalten und umgehend einen Fachbetrieb aufsuchen. System prüfen lassen.

 • Двигателят не може да бъде стартиран! SCR-системата е повредена или е напълнена с неотговарящ на нормите AdBlue®. Не  Потърсете оторизиран сервиз за проверка на системата.

Предупреждение за опасност от сблъсък

Постоянно светеща индикация:

 • Натиснете педала на спирачките! Предупреждение за опасност от сблъсък от системата за наблюдение на зоната пред автомобила (Front Assist).
Предупреждение за опасност от сблъсък

Постоянно светеща индикация:

 • Натиснете педала на спирачките! Предупреждение за опасност от сблъсък от системата за наблюдение на зоната пред автомобила (Front Assist).
Централен предупредителен индикатор

Постоянно светеща индикация:

 • Обърнете внимание на допълнителните същобщения на дисплея на арматурното табло. 

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип