Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Volkswagen Сервиз Гаранция за мобилност

Съпровожда Ви във всеки изминат километър.

Вашата мобилност е наша цел - при техническа неизправност в страната или чужбина. Програмата "Гаранция за мобилност" на Volkswagen се грижи да се чувствате сигурни на пътя.

24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата


Винаги когато се нуждаете от помощ - Volkswagen разполага с една от най-плътните мрежи от сервизи както в България, така и в цяла Европа. Едно обаждане - и ние ще се погрижим за това да Ви осигурим необходимата помощ.

Денонощна помощ:

 • при повреди или инциденти
 • също и в чужбина*
 • заместващ автомобил при необходимост от повече време за отремонтиране на повредата

Гаранция за мобилност при всички Volkswagen Лекотоварни модели без ID. Buzz

Преглед на условията и включените услуги

Кога се предоставя


Предоставя се към всеки фабрично нов автомобил, закупен от оторизиран представител на Volkswagen в страната или чужбина, както и за автомобили, които изпълняват регулярно предписаните от завода производител сервизни интервали в оторизиран сервизен комплекс на Volkswagen. Програмата обхваща всички Volkswagen леки и Volkswagen Лекотоварни автомобили до 3,5 т и междуосие до 3800 мм при спазване на посочените от Volkswagen AG и Порше БГ условия.

 

Срок на валидност


За нови автомобили "Гаранция за мобилност" е със срок на валидност от датата на доставка на автомобила до първия посочен сервизен интервал или инспекция. След това тя се подновява автоматично при всяка инспекция и/или сервизно обслужване, извършени от оторизиран сервиз на марката Volkswagen, като предписаните дейности са изпълнени в пълен обем.

Гаранция за мобилност (без ID. Buzz) Пътна помощ на място

В случай на неизправност на автомобила аварийният център осигурява помощ на място за бързоотстраними повреди, при което се възстановява мобилността на автомобила, а разходът за труд за извършените операции се поема от програмата "Гаранция за мобилност". При условие, че за отстраняването на възникналата повреда на място се налага използването на материали, произтичащият разход за тях е за сметка на клиента. На място може, например, да се смени предпазител, да се постави скоба на маркуч, да се зареди акумулаторна батерия, да се смени спаднала гума и други.

Гаранция за мобилност (без ID. Buzz) Репатриране

При техническа повреда на пътя, аварийният център организира транспортирането на превозното средство до най-близкия оторизиран сервиз на Volkswagen, в случай че автомобилът не може да бъде приведен в движение на мястото, където се намира.

Гаранция за мобилност (без ID. Buzz) Заместващ автомобил

С програмата "Гаранция за мобилност" Вашата мобилност е гарантирана. Вие имате възможност да получите заместващ автомобил от момента, в който Вашият автомобил бъде репатриран до оторизиран Volkswagen сервиз за извършване на необходимите ремонтни дейности. Заместващият автомобил може да ползвате до приключване на ремонта, но не повече от 3 дни. Изключение правят всички Volkswagen Лекотоварни автомобили от моделната линия на California (Caddy California, T5, T6, T6.1 California, Grand California), като в случай че авариралият автомобил не е в движение и не може да бъде отремонтиран веднага, се поемат разходите за заместващ автомобил за до 4 дни1. Изборът на заместващ автомобил е по преценка на съответния Volkswagen партньор. Използването на заместващ автомобил за срок по-дълъг от посочения е за сметка на клиента и се таксува по ценова листа на Volkswagen партньора или на наетата за целта фирма.


1) Възможна е комбинация от услуги "Заместващ автомобил" и "Хотел". Валидни са всички изключения във връзка с условията на програмата, описани на тази страница.

Гаранция за мобилност (без ID. Buzz) Хотел

В зависимост от случая, ако вместо заместващ автомобил може да пренощувате в хотел, ние ще поемем разходите за 1 нощувка с включена закуска на всички пътници, които са били в автомобила по време на инцидента1. При автомобили от моделната линия на California (Caddy California, T5, T6, T6.1 California, Grand California) се поемат разходите за до 2 нощувки с включена закуска за всички пътници, които са били в автомобила по време на настъпване на техническата повреда.

1) Водещо при поемане на разходите за нощувка е фабричният брой на седящите места в автомобила.
2) Възможна е комбинация от услуги "Заместващ автомобил" и "Хотел". Валидни са всички изключения в настоящата брошура.

 

 

 

В случай на възникнало събитие клиентът може да избира само една от услугите: ползване на заместващ автомобил или нощувка в хотел. За да се възползвате от услугите по програмата "Гаранция за мобилност", необходимо е ремонтът на автомобила да бъде извършен в оторизирания сервиз на Volkswagen, до който е репатриран съответният автомобил.

Кога може да използвате гаранцията за мобилност

Клиентите на Volkswagen могат да се възползват от услугите по програма "Гаранция за мобилност" при техническа повреда на автомобила. Повреда е налице, когато автомобилът не може да достигне сервиз на собствен ход или в случаите, когато производителят не препоръчва автомобилът да продължава да се движи. Не е препоръчително автомобилът да продължи да се движи при светване на някоя от червените контролни лампи, като например светещи индикатори, сигнализиращи за смущения в спирачната система, ръчната спирачка, охладителната система, проблеми с налягане на моторното масло, кормилната уредба, ключа за запалване и други. Клиентите могат да се възползват и от услугите на "Гаранция за мобилност" при проблем със стартирането на автомобила, разредена акумулаторна батерия, спаднала гума, щети, причинени от гризачи*.

Кога не може да използвате гаранцията за мобилност

 

 • Зареждане на грешно гориво;
 • Ремонти, включващи общ преглед на превозното средство;
 • Периодична поддръжка или други регулярни операции, съответно регулярни сервизни акции;
 • Щети, възникнали вследствие на преднамерено грубо отношение, претоварване на превозното средство, неправилна употреба, неспазване на предписанията за поддръжка и ремонт;
 • Щети, възникнали вследствие на участие в състезания, маневри, полицейски акции, катастрофи и други подобни;
 • Щети, възникнали вследствие на война, вътрешни размирици, устройства или ядрени или радиоактивни влияния;
 • Щети, възникнали вследствие на употреба, респ. монтаж на части, които не са одобрени от производителя или са свързани с промяна на техническото състояние (тунинг);
 • Проверка и монтаж на аксесоари, както й повреди в следствие на монтирани неоригинални резервни части и аксесоари;
 • Пожар, освен ако той не е причинен от техническа неизправност;
 • Отстраняване на щети, възникнали вследствие на ПТП, злополуки, външни влияния (например кражба, удари от камък), недостатъчна поддръжка или злоупотреба;
 • Инциденти, причинени от управление на автомобила от неправоспособен водач;
 • Вреди на товар, лични вещи и стоки, транспортирани в превозното средство по време на инцидент, както и непреки вреди (загуба на пари) в резултат на събитие;
 • Повреди на ремаркето;
 • Инциденти, възникнали извън периода на валидност на услугата;
 • Произшествия, случили се под влиянието на алкохол, психотропни вещества, наркотици и халюциногени;
 • Възстановяване на разходи за услуги по програмата "Гаранция за мобилност", извършени от клиента без оторизация от страна на аварийния център;
 • Щети, възникнали вследствие на неправилно извършени ремонтни дейности от сервиз или лице, които не са част от оторизираната сервизна мрежа на Volkswagen.

 

* При ползване на услугите по гаранция за мобилност е необходимо ремонтът на автомобила да бъде извършен в оторизирания сервиз, до който е репатриран съответния автомобил. При възникнало събитие може да бъде ползвана само една от услугите хотел или заместващ автомобил. Услугите по "Гаранция за мобилност" не се предоставят при липса или забавяне на доставка на резервни части. Също така са изключени ремонти на щети, възникнали вследствие на застрахователно събитие. Установяването на неправомерни действия във връзка с възникнала необходимост от ползване на услуга по програмата "Гаранция за мобилност" клиентът заплаща всички прилежащи разходи.

Държави, на чиито територии важи гаранцията за мобилност: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Канарски острови, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Швеция, Швейцария.
Възможни са отклонения в обхвата на услугите предоставени по програмата "Гаранция за мобилност" поради особеностите на пазара.

За допълнителна информация относно програмата, моля, обърнете се към Вашия Volkswagen партньор.

Инспекция


По време на инспекцията ние проверяваме цялостното техническо и функционално състояние на автомобила: от електрониката, през каросерията, различните бързоизносващи се детайли и течности - до 50 точки за проверка според пробега на автомобила. При това обхватът на сервизните операции е съобразен с изминатия пробег и изминатото време.

При всяка инспекция и/или сервизно обслужване, извършени в оторизиран сервиз, гаранцията за мобилност се подновява автоматично като в пълен обем са изпълнени предписаните дейности.

Научете повече

Допълнителни услуга за
e-Crafter


В допълнение към стандартните услуги по програмата "Гаранция за мобилност" за напълно електрическия модел Crafter се предлага и възможност за репатриране на автомобила при напълно изтощена високоволтова батерия. Автомобилът се репатрира до най-близката зарядна станция от мястото на аварийната ситуация, независимо дали тя е за обществено ползване, на територията на оторизиран Volkswagen сервиз, или е собственост на клиента. Услугата се предоставя за първите 2 години от датата на първоначалното предаване към клиента и до два случая на репатриране в рамките на тези две години.

Гаранция за мобилност при ID. Buzz

Преглед на условията и включените услуги

Услугите по програмата "Гаранция за мобилност" се предоставят, ако водачът на ID. Buzz не може или не му е позволено да продължи да го управлява в резултат на настъпила повреда (включително самопричинена), злополука, кражба (на части) или вандализъм.*

Помощ по телефона
Пътна помощ на място
Репатриране
Заместващ автомобил
Ползване на транспорт
Хотел
Връщане на неремонтиран автомобил
Помощ по телефона
Пътна помощ на място
Репатриране
Заместващ автомобил
Ползване на транспорт
Хотел
Връщане на неремонтиран автомобил

Помощ по телефона от аварийния център на Volkswagen

Първата стъпка за получаване на пътна помощ за ID. Buzz е винаги да се осъществи контакт с аварийния център. Въз основа на наличната информация нашите сътрудници ще решат дали проблемът може да бъде отстранен с помощ по телефона, или трябва да се предприемат други мерки.

Пътна помощ на място

В случай на неизправност аварийният център осигурява помощ на място за бързоотстраними повреди, при което се възстановява мобилността на автомобила, а разходите за труд за извършените операции се поема от програмата "Гаранция за мобилност". На място може да се реши например проблем при зареждане на високоволтовата батерия.

Репатриране

При техническа повреда на пътя, аварийният център организира транспортирането на превозното средство до най-близкия оторизиран сервиз на Volkswagen, ако автомобилът не може да бъде приведен в движение на мястото, където се намира.
В случай на разредена високоволтова батерия се осигурява придвижване до най-близката съвместима станция за зареждане или до зарядна станция на работното място или домашния адрес на водач на разстояние до 50 км. 

Заместващ автомобил

Вие имате възможност да получите заместващ автомобил от момента, в който Вашият автомобил бъде репатриран до оторизиран Volkswagen сервиз за извършване на необходимите ремонтни дейности и по оценка на компетентните лица неговата мобилност не може да бъде възстановена веднага. Заместващият автомобил може да ползвате до приключване на ремонта, но не повече от 3 работни дни плюс последващите почивни дни и официални празници.

Ползване на транспорт

При репатриране на автомобила до оторизиран сервиз на Volkswagen на водача и неговите спътници, които са били в автомобила по време на настъпване на повредата, се предоставя възможност да продължат пътуването си, ако в следствие на повредата не са успели да достигнат крайната точка на желаната дестинация. Осигуряват се средства до определени лимити за организиране на транспорт (обществен транспор) като такси, наем на велосипед, споделяне на пътуване, автобус, влак или самолет.

Нощувка в хотел

Програмата може да покрие отсядане в хотел за максимум 3 нощувки със закуски на всички пътници, които са били в автомобила по време на възникване на повредата, при условие че водачът, който има право да ползва тази услуга, е на повече от 100 км от своето постоянно местожителство. Разходите за пренощуване са със съответните лимити.

Връщане на неремонтиран автомобил (допълнителна услуга в чужбина)

Програмата предоставя възможност да покрие връщането на неремонтиран автомобил от мястото на аварията до оторизиран сервизен партньор по местожителството на водача или до избран от водача оторизиран сервизен партньор, ако няма вероятност автомобилът да бъде ремонтиран в рамките на 3 работни дни. Решението за връщането на автомобила от чужбина, както и за поемането на разходите за това, трябва да бъде предварително одобрено от центъра за връзка с клиенти

* Моля, запознайте се със значението на всяка една от посочените причини за ползване на програмата "Гаранция за мобилност" в приложения за сваляне печатен материал или при всеки Volkswagen сервизен партньор. При ползване на услугите по гаранция за мобилност е необходимо ремонтът на автомобила да бъде извършен в оторизирания сервиз, до който е репатриран съответния автомобил. Допустимо е съвместното използване на заместваща мобилност (заместващ автомобил или транспорт) и пренощуване в хотел съгласно условията на програмата при ID. моделите. Услугите по "Гаранция за мобилност" не се предоставят при липса или забавяне на доставка на резервни части. Също така са изключени ремонти на щети, възникнали вследствие на застрахователно събитие. Установяването на неправомерни действия във връзка с възникнала необходимост от ползване на услуга по програмата "Гаранция за мобилност" клиентът заплаща всички прилежащи разходи.

Държави, на чиито територии важи гаранцията за мобилност при ID. моделите: Австрия (AUT), Андора (AND), Беларус (BLR), Белгия (BEL), Босна и Херцеговина (BIH), България (BGR), Германия (DEU), Гибралтар (GIB), Гърция (GRC), Дания (DNK), Естония (EST), Ирландия (IRL), Исландия (ISL), Испания (ESP), Италия (ITA), Канарските острови (IC), Латвия (LVA), Лихтенщайн (LIE), Литва (LTU), Люксембург (LUX), Монако (MCO), Нидерландия (NLD), Норвегия (NOR), Обединеното кралство (UK), Полша (POL), Португалия (PRT), Румъния (ROU), Република Сан Марино (СМР), Северна Македония (MKD), Словакия (SVK), Словения (SVN), Сърбия (SRB), Унгария (HUN), Финландия (FIN), Франция (FXX), Хърватия (HRV), Черна гора (MNE), Чехия (CZE), Швеция (SWE), Швейцария (CHE), Гърнзи (GGY), Джърси (JEY), остров Ман (IMN) и държавата град Ватикан (VAT).

Моля, имайте предвид, че са налични ограничения за ползване на услугите по програмата "Гаранция за мобилност" както по отношение на покритие, така и в разходен аспект. Също така са възможни отклонения в обхвата на услугите поради особеностите на пазара.

За допълнителна информация относно програмата, моля, обърнете се към Вашия Volkswagen партньор.

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип