Меню
Затваряне на менюто
Затвори

Нови стандарти за стойностите на разхода.

По-близо до реалния разход: WLTP задава нови стойности на разход.

За леките автомобили, излизащи на пазара от септември 2017 г., и за лекотоварните автомобили, излизащи на пазара от септември 2018 г., важат нови стойности на разход, които се определят по новите WLTP стандарти. WLTP е съкращение на Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure и инициира въвеждането на единен световен метод за тестване, по който се определя разходът на гориво и вредните емисии. Какво означава това за Вас и Вашия лекотоварен автомобил Volkswagen ще научите тук.

NEDC срещу WLTP: сравнение на двата цикъла на шофиране.

По-дълги отсечки, по-кратки престои: WLTP преразглежда метода на тестване, по който се измерва разходът на гориво и емисиите на CO2 на даден автомобил. Разлики между двата метода на тестване:

Цели на новия метод на измерване.

С помощта на цикъла на шофиране WLTP тестовите параметри за измерване на разхода на гориво и вредните емисии се дефинират наново. Предимствата накратко:

Прозрачност.

Изчисляването на действителния всекидневен разход на гориво на автомобила е доста по-точно.

WLTP използва значително по-близък до реалните всекидневни условия профил на шофиране в сравнение със стандарта NEDC, защото последният наподобява синтетичен лабораторен тест и служи на първо място за сравняването на разхода на гориво на различни автомобили, без на практика да отчита действителния им разход. Така, докато до момента данните за разход на гориво бяха измервани в абстрактни лабораторни условия, благодарение на подобрените си тестови параметри новият метод позволява по-точна прогноза за реалния разход на автомобила. WLTP претендира да симулира близък до реалността профил на шофиране и така да постига значително по-реалистични резултати.

Стандарти.

Новият стандарт WLTP осигурява сравними по цял свят резултати от тестовете.

Една от основните цели на WLTP е постигането на единна методология за измерване на вредните емисии и енергийния разход за различни типове задвижване, като например бензин, дизел, CNG (сгъстен природен газ) или електрически ток. Ако процедурата на измерване с WLTP цикъла се прилага правилно, то автомобили от един и същи тип трябва във всеки момент и във всяка точка на света да показват идентични резултати. Необходимостта от съпоставимост е това, което прави лабораторните измервания абсолютно необходими.

Затова измерванията на разхода на гориво и вредните емисии се правят по надежден и представителен начин на изпитателен стенд в рамките на динамичен профил на шофиране.

Опазване на климата.

По-реалистичните данни за разхода на гориво спомагат за постигането на международните цели по отношение на климата и водят до по-малко увреждане на околната среда.

Намаляването на емисиите на CO2 е основна задача при разработването на автомобили. Благодарение на WLTP може по прозрачен начин да се проверява дали се спазват международните критерии по отношение на емисиите на CO2.

През 2010 г. само в ЕС са отделени 4,72 милиарда тона емисии на CO2, като 19% от тях се падат на пътния транспорт[Данните се базират на документа „Мобилност на бъдещето – безопасна и проверена“, 16.03.2015 г., Съюз на TÜV e.V.]. Затова Европейският съюз иска до 2020 година да намали тези вредни емисии с 20 %[Данните се базират на публикувания през 2013 година документ „Регулации за емисиите на CO2 за леките автомобили“ на германския икономически институт в Кьолн.]. Тази цел ще бъде осъществена с помощта на WLTP. Защото, също както разходът на гориво, емисиите на CO2 на автомобила зависят от неговия модел. WLTP постига повече прозрачност, когато се сравняват различни автомобили по разход на гориво и емисии на CO2. Измерванията се правят независимо от производителите и са специфични за всеки модел. И като цяло измерените при това стойности са по-високи, отколкото според цикъла NEDC. Затова трябва да се заложи на оптимизирането на отделните модели и техните двигатели в полза на климата.

Въпроси и отговори

Най-важните въпроси и отговори относно новите стойности на разхода.

Какво е цикъл на шофиране?

Цикълът на шофиране определя при какви условия се измерват разходът на гориво и емисиите на CO2 на даден автомобил. Той трябва да симулира шофиране при възможно най-реалистични осреднени условия. За да може производителят при хологацията и продажбата на своите автомобили да предоставя съпоставими стойности, цикълът на шофиране задава определени рамкови условия, като например температура при старта, скорост на движение или продължителност на измерването.

Какво е NEDC?

Новият Европейски цикъл на шофиране (от английски: New European Driving Cycle, съкратено: NEDC) е въведен от Европейския съюз на 01.07.1992 г. Той трябваше да гарантира единна методология за измерване на специфичните за всеки автомобил вредни емисии и разход на гориво с цел по-лесна съпоставка между различните модели, без да претендира, че получените от него данни отразяват действителните стойности при ежедневната употреба.

Какво означава WLTP?

С тестовата процедура Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles, съкратено WLTP, от 1 септември 2018 г. в ЕС и в шест гранични на ЕС държави (Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Швейцария и Турция) се въвежда единен цикъл за новите модели на автомобилите от класа на лекотоварните превозни средства.

Какво е EU6?

EU6 или Евро 6 е актуалният в момента стандарт за емисии, който определя пределните стойности за емисии на замърсители на въздуха в Европейския съюз.

Каква е разликата между NEDC и WLTP?

Създаденият през 1992 година от Европейския съюз тестов цикъл на шофиране NEDC вече не е актуален и трудно пресъздава индивидуалния стил на шофиране в ежедневието. Сега новият стандарт WLTP трябва да гарантира, че емисиите и разходът, измерени при изпитванията за одобряване на типа на даден модел, отговарят на тези, получени при шофирането на практика. Затова той се отличава от стандарта NEDC както по използваната методология, така по особеностите на самия цикъл на шофиране.

Дефинираните наново тестови параметри включват например по-голяма тестова дистанция, по-дълго време на шофиране, редуцирано време на престой, по-висока средна скорост и отчитане на влиянието на опционалното специално оборудване, както и на опционалните надстройки и преустройства. По правило тези промени водят до посочване на по-високи стойности на разход.

От кога влиза в сила WLTP?

Новият цикъл WLTP става задължителен по закон от 01.09.2017 г. От септември 2017 всички нови модели и двигатели на автомобилните производители трябва да бъдат означени с данни за разхода на гориво и вредните емисии според стандарта WLTP.

Регламентът относно WLTP за лекотоварните автомобили важи от 01.09.2018 г. За новите моделите с типово одобрение за леки автомобили и двигатели Volkswagen Лекотоварни автомобили въвежда тези промени от лятото на 2018 година. При моделите с типово одобрение за леки автомобили промените се въвеждат постепенно до 01.09.2018 г., а при тези с типово одобрение за лекотоварни автомобили - най-късно до 01.09.2019 г..

От 01.09.2019 г. всички автомобили трябва да бъдат означени с данни за разхода на гориво и вредните емисии според стандарта WLTP.

Важи ли WLTP и за електрическите автомобили?

Да, и електрическите автомобили трябва да преминат проверки по новите правила на WLTP.

Какво означава за мен WLTP?

Стойностите, получени по метода на тестване WLTP, отразяват по-реалистично емисиите на CO2 и отработени газове. Това може да наложи посочването на по-високи стойности за разхода на гориво и емисиите на CO2 за автомобилите с двигател с вътрешно горене и на по-кратки отсечки на пробег за електрическите автомобили. Индивидуалният избор на двигател и специално оборудване също се отразява върху стойностите на разхода и CO2. В зависимост от националното законодателство това може да доведе и до по-високи данъци за емисии на CO2.

Как Volkswagen Лекотоварни автомобили въвежда критериите на WLTP?

При моделите с типово одобрение за леки автомобили промените се въвеждат постепенно до 01.09.2018 г. а при тези с типово одобрение за лекотоварни автомобили - най-късно до 01.09.2019 г.

Ще се промени ли моделната гама на Volkswagen Лекотоварни автомобили?

Не, засега не са планирани промени в моделната гама. Отделни модели и техните двигатели ще се наложи да бъдат оптимизирани за постигането на по-висока ефективност  и за намаляването на емисиите с цел привеждането им в съответствие с изискванията; произтичащо от WLTP отпадане на дадени модели или техни версии обаче няма да има.

Има ли и други методи?

Да, има. Разработените в Япония (JC 08) и САЩ (FTP 75) цикли на шофиране за определяне на вредните емисии и разхода отговарят доста точно на особеностите на реалното движение в съответните държави. Например в Япония цикълът на симулирано шофиране включва множество спирания и тръгвания и освен това се измерва на два пъти - веднъж със студен, и веднъж със загрят двигател.

Ами сега!
Изглежда браузърът ви не е актуален. Може би уебсайтът ни не работи оптимално. Повечето браузъри (но не и MS Internet Explorer 11 и по-стари) все още работят добре.

Препоръчваме ви да актуализирате вашия уеб браузър!
Последната версия може да гарантира добро изживяване навсякъде в Интернет.

Благодарим ви за посещението,
Вашият Volkswagen екип