Парк пилот

По желание Парк пилотът1 предупреждава със звуков сигнал за разпознати препятствия отпред и отзад при паркиране и визуализира отстоянието до тях върху дисплея2.

1 В рамките на възможностите на системата.
2 В зависимост от радиосистемата.

Камера за задно виждане "Rear View"

Улеснява паркирането, като визуализира зоната зад автомобила върху дисплея на радио-1 или навигационната система. Допълнителните помощни линии подпомагат процеса на паркиране.

Допълнително оборудване срещу заплащане.
1 В зависимост от версията на радио системата.

Затвори

Transporter - Товарен вариант