Смяна на накладки

Смяна на накладки предни

.

модел моделен код (от шасито) вместо от сега в пакет от
Caddy 2K 239 123
Transporter/Multivan 7H 383 196
Crafter/LT 2E 461 254

моделен код (от шасито)

Caddy 2K
Transporter/Multivan 7H
Crafter/LT 2E

вместо от

Caddy 239
Transporter/Multivan 383
Crafter/LT 461

сега в пакет от

Caddy 123
Transporter/Multivan 196
Crafter/LT 254

Смяна на накладки задни

 .

модел моделен код (от шасито) вместо от сега в пакет от
Caddy 2K 224 123
Transporter/Multivan 7H 313 171
Crafter/LT 2E 399 304

моделен код (от шасито)

Caddy 2K
Transporter/Multivan 7H
Crafter/LT 2E

вместо от

Caddy 224
Transporter/Multivan 313
Crafter/LT 399

сега в пакет от

Caddy 123
Transporter/Multivan 171
Crafter/LT 304

Забележка:

Всички посочени цени са крайни клиентски в лева с включен ДДС.

Стари цени са досегашните валидни продажни цени, необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни. Възможни са грешки и промени в цените. Моля, попитайте Вашия приемчик за предлаганите сервизни пакети за Вашия автомобил. Цените и пакетите за различните автомобили са различни и се определят от съответния номер на шаси. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

Посочените цени са валидни до 31.12.2017 г.