Смяна на дискове и накладки

Смяна на дискове и накладки предни

.

модел моделен код (от шасито) вместо от сега в пакет от
Caddy 2K 666 338
Transporter/Multivan 7H 957 481
Crafter/LT 2E 944 621

моделен код (от шасито)

Caddy 2K
Transporter/Multivan 7H
Crafter/LT 2E

вместо от

Caddy 666
Transporter/Multivan 957
Crafter/LT 944

сега в пакет от

Caddy 338
Transporter/Multivan 481
Crafter/LT 621

Смяна на дискове и накладки задни

 .

модел моделен код (от шасито) вместо от сега в пакет от
Caddy 2K 579 393
Transporter/Multivan 7H 773 536
Crafter/LT 2E 942 717

моделен код (от шасито)

Caddy 2K
Transporter/Multivan 7H
Crafter/LT 2E

вместо от

Caddy 579
Transporter/Multivan 773
Crafter/LT 942

сега в пакет от

Caddy 393
Transporter/Multivan 536
Crafter/LT 717

Забележка:

Всички посочени цени са крайни клиентски в лева с включен ДДС.

Стари цени са досегашните валидни продажни цени, необвързващо препоръчителни, некартелни и ориентировъчни. Възможни са грешки и промени в цените. Моля, попитайте Вашия приемчик за предлаганите сервизни пакети за Вашия автомобил. Цените и пакетите за различните автомобили са различни и се определят от съответния номер на шаси. Вносителят си запазва правото на промяна и не носи отговорност за допуснати печатни грешки.

Посочените цени са валидни до 31.12.2017 г.