Този сайт използва бисквитки, за да персонализира страницата спрямо Вашите интерси. Ако останете на страницата, Вие се съгласявате с използването на бисквитки.
Приемам

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията е "Порше БГ" EOOД с ЕИК 131258238, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 7Б, етаж 4, наричано по нататък Организатор.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.  

2.2. Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.volkswagen.bg, www. vw-lekotovarni.bg и www.audi.bg 

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им посочените в т.2.2  Интернет адреси.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица над 18 години и юридически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на "Порше БГ" ЕООД, "Порше Интер Ауто БГ" ЕООД, "Порше Лизинг БГ" ЕООД, "Порше Брокер БГ" ЕООД, "Порше Мобилити БГ" ЕООД, "Хаас-60" ЕООД, "Автохит 2000" ООД, "Вестауто М" ООД, "Авточойс" ООД, "Хоби Кар" ЕООД, "Автотехника-П.М." ЕООД, "Автотрейд" ООД и "Ауто ДГ" ООД,  както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи). 

4.2. Участвайки в тази промоция приемате да се ангажирате с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия. 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията стартира на 16.10.2017 г. и продължава до 15.12.2017 г. 

5.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с част 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупените продукти. 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Всеки клиент, закупил 4 броя зимни гуми от фирма Continental (наричани по-долу "комплект зимни гуми" от марки Continental, Semperit или Barum) от оторизираните дилърски продажбено-сервизни комплекси на Volkswagen или Audi на територията на страната, получава талон за участие в томбола за разпределение на обявените награди.

6.2. Клиентът ще получи талон за участие в томболата съобразно правата, с които дилърството разполага за официално представителство, от където е закупен комплекът зимни гуми . В дилърствата с оторизирани права за продажба на фабрично нови автомобили с марка Volkswagen, талонът за участие ще бъде за томболата за разпределение на Оригинални Аксесоари Volkswagen. В дилърствата с оторизирани права за продажба на фабрично нови автомобили с марка Audi, талонът за участие ще бъде за томболата за разпределение на Оригинални Аксесоари Audi.  Определящо е физическото мястото на закупуване, а не наименованието на дилърството.  

6.3. Изключение относно формулировката по т. 6.2. е валидно за фирма "Ауто ДГ" ООД, Сливен, където критерий за определяне на талона за участие в томболата е оторизираното право за сервизно обслужване, а не правото за продажба. Изключението се налага, защото юридическото лице "Ауто ДГ" ООД не е оторизиран продажбен комплекс за фабрично нови автомобили към дилърската мрежа на "Порше БГ" ЕООД. 

6.4. Всеки участник има право, ако спечели в томболата и при спазване на условията на играта, да получи само такъв аксесоар, какъвто и от каквато марка предлага конкретното дилърство, от което е предоставен талонът.

6.5. Талонът се попълва надлежно и предава на съответното длъжностно лице или поставя в обособеното за целта място. Задължително условие за получаване на награда е правилното и пълно попълване на изискваните данни. В случай че дадено лице бъде изтеглено като печеливш и изискуемите данни не бъдат въведени съобразно изискването, Организаторът не носи отговорност за доставката на наградата.  

6.6. Задължителни данни за попълване в талона за участие в промоцията за разпределение на наградите:

-  Име и фамилия. Задължително е участникът да посочи своите имена и дата на раждане. 

- Мобилен телефон. Задължително е участникът да посочи своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.

- Електронен адрес (e-mail). Задължително е участникът да посочи своя актуален персонален електронен адрес, на който може да бъде уведомен  при спечелване на награда. 

Място за получаване на наградата. Задължително е участникът да посочи като място за получаване на наградата един от изброените в раздел "Оторизирани представителства за продажба на марките Volkswagen и Audi в България" комплекси.

Номер на фактурата. Задължително е участникът да посочи номерът на фактурата, с която е закупил 4 броя зимни гуми от групата на марка Continental за удостоверяване на покупката.

Дата. Желателно е участникът да посочи датата на фактурата, с която е закупил 4 броя зимни гуми от групата на марка Continental за удостоверяване на покупката.

- Подпис. Задължително е участникът да постави своя подпис върху талона, с който удостоверява, че приема условията на кампанията и дава разрешение за обработка на личните му данни.

6.7.  Имената на печелившите ще бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на  20 декември 2017 год. и публикувани на страниците www.volkswagen.bg и   www.vw-lekotovarni.bg за клиентите, участващи за разпределение на Оригинални Аксесоари Volkswagen и на www.audi.bg за клиентите, участващи за разпределение на Оригинални Аксесоари Audi. Всеки един от спечелилите ще получи имейл или телефонно обаждане от Организатора или негов оторизиран представител. 

6.8.  Всеки изтеглен като печеливш ще може да получи наградата си в посоченото от него Оторизирано представителство на Volkswagen или Audi в страната (наричани за кратко "наградни центрове") до 31 януари 2018 год. Пълен списък на оторизираните представителства ще намерите в раздел "Оторизирани представителства за продажба на марките Volkswagen и Audi в България".

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ  

7.1. Награди Оригинални Аксесоари Volkswagen.

•   Оригинална каска за велосипед Volkswagen с каталожен номер 000050320B 041 и продажна цена 235,57 лв. с ДДС - 1 брой;

•   Оригинална раница Volkswagen Bulli червена или синя с каталожен номер KUKBUBP01/2 и продажна цена 155.00 лв. с ДДС - 9 броя;

•   Оригинален USB-стик VW Polo R WRC 8 GB, колекция Motorsport с каталожен номер 6R0087620B 084 и продажна цена 82.99 лв. с ДДС - 12 броя;

7.2. Награди Оригинални Аксесоари Audi.

•   Оригинална спортна чанта Audi с каталожен номер 3151401200 и продажна цена 233,26 лв. с ДДС - 1 брой;

•   Оригинална раница Audi Sport с каталожен номер 3151600200 и продажна цена 99,00 лв. с ДДС - 10 броя;

•   Оригинални мъжки ръкавици Audi Sport размер 9.0 с каталожен номер 3131402302/3 и продажна цена 109,00 лв. с ДДС - 7 броя;

7.3. Посочените цени, на включените в промоцията рекламни Оригинални Аксесоари по т. 7.1. и т. 7.2., са валидни към момента на стартиране на кампанията. Организаторът си запазва правото на промени без предизвестие.

7.4. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на промоцията не отговарят за качеството на наградите.

8.2. Организаторът на промоцията не носят отговорност и няма да участват като страни в спор, в случай че печеливш участник не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани, заменяни или изплащани в паричен еквивалент.

ЧАСТ 10. СПОРОВЕ

10.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 11. ПУБЛИЧНОСТ

11.1. С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и публикувани в Интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт и електронен адрес по време и във връзка с промоцията, а също и в период от 6 (шест) месеца след края й.

ЧАСТ 12. ОТОРИЗИРАНИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ЗА ПРОДАЖБА НА МАРКАТА VOLKSWAGEN В БЪЛГАРИЯ (НАГРАДНИ ЦЕНТРОВЕ)

12.1 Комплекси Volkswagen, включени в промоцията:

Порше София Изток бул. Околовръстен път 360, 1186 София

Хаас-60 бул. България 121, 4000 Пловдив

Хоби Кар б ул. Христо Ботев 1, 7015 Русе

Автохит 2000 бул. Никола Петков 55, 6000 Стара Загора

Порше София Юг кв. Овча купел, ул. Бойчо Бойчев №16, 1632 София

Автотехника ПМ кв. Сторгозия 193, 5800 Плевен

Вестауто-М СПЗ, ул. Атанас Буров 1-3, 8010 Бургас

Авточойс Западен пътен възел, ул. "Козлуджа" 27, 5000 Велико Търново

Автотрейд бул.Трети Март №59, 9000 Варна

Ауто-ДГ бул. Банско шосе 8Е, 8800 Сливен