Bremsflüssigkeit

Volkswagen Оригинална спирачна течност

Спирачната течност трябва по всяко време да функционира безупречно. Като неразделна част от цялата спирачна система ефективната спирачна течност на Volkswagen осигурява Вашата сигурност.